Mỹ hủy bỏ điều tra rà soát thuế chống bán phá giá mắc áo thép hình nhập khẩu từ Việt Nam

9/5/2017 By www.thephinhjsc.com.vn Bản tin thép hình

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa đăng công báo liên bang về việc hủy bỏ điều tra rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm mắc áo thép của Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 1/2/2016 đến 31/1/2017.
Thép hình

Sản phẩm mắc áo thép hình nhập khẩu từ Việt Nam đã bị DOC áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp từ năm 2013 với mức tương ứng từ 157% - 220,68% và 31,58% - 90,42%.

Vào ngày 10/4/2017, căn cứ trên yêu cầu rà soát của nguyên đơn là Công ty M&B Metal Products Company, Inc (Mỹ), DOC đã đăng thông báo về việc tiến hành rà soát hành chính lệnh áp thuế chống bán phá giá thép hình đối với sản phẩm nói trên. Yêu cầu rà soát bao gồm 66 doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

Đến ngày 24/4/2017, phía nguyên đơn đã rút yêu cầu rà soát hành chính đối với 66 doanh nghiệp liệt kê trong Thông báo khởi xướng điều tra.

Căn cứ quy định 19 CFR 351.213, DOC sẽ hủy bỏ điều tra rà soát hành chính nếu bên liên quan rút yêu cầu đúng thời hạn 90 ngày kể từ ngày thông báo khởi xướng điều tra rà soát.

Do DOC hủy bỏ rà soát, nên thuế chống bán phá giá đối với những lô hàng nhập khẩu trong giai đoạn nói trên sẽ được thu tương đương với mức tiền đặt cọc thuế tạm tính tại thời điểm nhập khẩu hoặc xuất kho để tiêu thụ.

Nguồn tin: Đầu tư