Bảng giá Thép lưới kéo dãn

STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 XG 19 3mm x 1500 x 2000 0 27.45 20,909 573,952 23,000 631,350
2 XG 20 4mm x 1500 x 2000 0 36.6 20,909 765,269 23,000 841,800
3 XG 21 5mm x 1500 x 2000 0 45.78 20,909 957,214 23,000 1,052,940
4 XG22: 6mm x 1500 x 2000 0 54.93 20,909 1,148,531 23,000 1,263,390
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.229.486