Bảng giá Thép lưới kéo dãn

STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 XG 19 3mm x 1500 x 2000 0 27.45 11,818 324,409 13,000 356,850
2 XG 20 4mm x 1500 x 2000 0 36.6 11,818 432,545 13,000 475,800
3 XG 21 5mm x 1500 x 2000 0 45.78 11,818 541,036 13,000 595,140
4 XG22: 6mm x 1500 x 2000 0 54.93 11,818 649,173 13,000 714,090
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.229.486