Bảng giá Thép tấm, lá CT3C-SS400-08KP-Q235B

STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép lá cán nguội 0,5 x 1000 x 2000mm 0 7.85 12,909 101,336 14,200 111,470
2 Thép lá cán nguội 0,6 x 1250 x 2500mm 0 14.72 12,909 190,022 14,200 209,024
3 Thép lá cán nguội 0,8 x 1250 x 2500mm 0 19.63 12,909 253,405 14,200 278,746
4 Thép lá cán nguội 1,0 x 1250 x 2500mm 0 24.53 12,909 316,660 14,200 348,326
5 Thép lá cán nguội 1,2 x 1250 x 2500mm 0 29.43 12,909 379,915 14,200 417,906
6 Thép lá 1,2 x 1250 x 2500mm 0 29.43 7,182 211,361 7,900 232,497
7 Thép lá 1,5 x 1250 x 2500mm 0 36.79 7,182 264,219 7,900 290,641
8 Thép lá SS400 2,0 x 1250 x 2500mm 0 49.06 7,182 352,340 7,900 387,574
9 Thép lá SS400 2,5 x 1250 x 2500mm 0 61.43 7,182 441,179 7,900 485,297
10 Thép tấm SS400 3,0 x 1500 x 6000mm 0 211.95 4,818 1,021,214 5,300 1,123,335
11 Thép tấm SS400 4,0 x 1500 x 6000mm 0 282.6 4,818 1,361,618 5,300 1,497,780
12 Thép tấm SS400 5,0 x 1500 x 6000mm 0 353.25 4,818 1,702,023 5,300 1,872,225
13 Thép tấm SS400 6,0 x 1500 x 6000mm 0 423.9 4,818 2,042,427 5,300 2,246,670
14 Thép tấm SS400 8,0 x 1500 x 6000mm 0 565.2 4,818 2,723,236 5,300 2,995,560
15 Thép tấm SS400 10 x 1500 x 6000mm 0 706.5 4,818 3,404,045 5,300 3,744,450
16 Thép tấm SS400 12 x 1500 x 6000mm 0 847.8 4,818 4,084,855 5,300 4,493,340
17 Thép tấm SS400 14 x 1500 x 6000mm 0 989.1 5,273 5,215,255 5,800 5,736,780
18 Thép tấm SS400 16 x 1500 x 6000mm 0 1130.4 5,273 5,960,291 5,800 6,556,320
19 Thép tấm SS400 18 x 2000 x 6000mm 0 1695.6 5,273 8,940,436 5,800 9,834,480
20 Thép tấm SS400 20 x 2000 x 6000mm 0 1884 5,636 10,618,909 6,200 11,680,800
21 Thép tấm SS400 25 x 2000 x 6000mm 0 2355 6,182 14,558,182 6,800 16,014,000
22 Thép tấm SS400 28 x 2000 x 6000mm 0 2637.6 7,091 18,702,982 7,800 20,573,280
23 Thép tấm SS400 30 x 2000 x 6000mm 0 2826 7,273 20,552,727 8,000 22,608,000
24 Thép tấm SS400 35 x 2000 x 6000mm 0 3297 7,273 23,978,182 8,000 26,376,000
25 Thép tấm SS400 40 x 2000 x 6000mm 0 3768 7,273 27,403,636 8,000 30,144,000
26 Thép tấm SS400 50 x 2000 x 6000mm 0 4710 7,273 34,254,545 8,000 37,680,000
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.229.486