Bảng giá Thép hình H

STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép hình H100 x 100 x 6 x 8 x 12000mm 12 206.4 10,909 2,251,636 12,000 2,476,800
2 Thép hình H125 x 125 x 6.5 x 9 x 12000mm 12 285.6 10,909 3,115,636 12,000 3,427,200
3 Thép hình H150 x 150 x 7 x 10 x 12000mm 12 378 10,909 4,123,636 12,000 4,536,000
4 Thép hình H175 x 175 x 7.5 x 11 x 12000mm 12 484.8 16,364 7,933,091 18,000 8,726,400
5 Thép hình H200 x 200 x 8 x 12 x 12000mm 12 598.8 10,909 6,532,364 12,000 7,185,600
6 Thép hình H250 x 250 x 9 x 14 x 12000mm 12 868.8 10,909 9,477,818 12,000 10,425,600
7 Thép hình H300 x 300 x 10 x 15 x 12000mm 12 1128 10,909 12,305,455 12,000 13,536,000
8 Thép hình H340 x 250 x 9 x 14 x 12000mm 12 956.4 12,909 12,346,255 14,200 13,580,880
9 Thép hình H350 x 350 x 12 x 19 x 12000mm 12 1644 10,909 17,934,545 12,000 19,728,000
10 Thép hình H400 x 400 x 13 x 21 x 12000mm 12 2064 10,909 22,516,364 12,000 24,768,000
11 Thép hình H440 x 300 x 11 x 18 x 12000mm 12 1488 12,909 19,208,727 14,200 21,129,600
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.229.486