Bảng giá Thép hình H

STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép hình H100 x 100 x 6 x 8 x 12000mm 12 206.4 20,000 4,128,000 22,000 4,540,800
2 Thép hình H125 x 125 x 6.5 x 9 x 12000mm 12 285.6 20,000 5,712,000 22,000 6,283,200
3 Thép hình H150 x 150 x 7 x 10 x 12000mm 12 378 20,000 7,560,000 22,000 8,316,000
4 Thép hình H175 x 175 x 7.5 x 11 x 12000mm 12 484.8 25,455 12,340,584 28,000 13,574,400
5 Thép hình H200 x 200 x 8 x 12 x 12000mm 12 598.8 20,000 11,976,000 22,000 13,173,600
6 Thép hình H250 x 250 x 9 x 14 x 12000mm 12 868.8 20,000 17,376,000 22,000 19,113,600
7 Thép hình H300 x 300 x 10 x 15 x 12000mm 12 1128 20,000 22,560,000 22,000 24,816,000
8 Thép hình H340 x 250 x 9 x 14 x 12000mm 12 956.4 22,000 21,040,800 24,200 23,144,880
9 Thép hình H350 x 350 x 12 x 19 x 12000mm 12 1644 20,000 32,880,000 22,000 36,168,000
10 Thép hình H400 x 400 x 13 x 21 x 12000mm 12 2064 20,000 41,280,000 22,000 45,408,000
11 Thép hình H440 x 300 x 11 x 18 x 12000mm 12 1488 22,000 32,736,000 24,200 36,009,600
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.229.486