Bảng giá Thép tấm 65G

STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép tấm 65G 5.0x1540x6000mm 0 362.67 21,909 7,945,770 24,100 8,740,347
2 Thép tấm 65G 6.0x1260x6000mm 0 356.07 21,909 7,801,170 24,100 8,581,287
3 Thép tấm 65G 7.0x1540x6000mm 0 507.73 21,909 11,123,903 24,100 12,236,293
4 Thép tấm 65G 8.0x1540x6000mm 0 580.27 21,909 12,713,188 24,100 13,984,507
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.229.486