Bảng giá Thép tấm 65G

STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép tấm 65G 5.0x1540x6000mm 0 362.67 31,000 11,242,770 34,100 12,367,047
2 Thép tấm 65G 6.0x1260x6000mm 0 356.07 31,000 11,038,170 34,100 12,141,987
3 Thép tấm 65G 7.0x1540x6000mm 0 507.73 31,000 15,739,630 34,100 17,313,593
4 Thép tấm 65G 8.0x1540x6000mm 0 580.27 31,000 17,988,370 34,100 19,787,207
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.229.486