Bảng giá Thép tấm chống trượt

STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép tấm nhám 3.0x1500x6000mm 0 239.4 5,909 1,414,636 6,500 1,556,100
2 Thép tấm nhám 4.0x1500x6000mm 0 309.6 5,909 1,829,455 6,500 2,012,400
3 Thép tấm nhám 5.0x1500x6000mm 0 380.7 5,909 2,249,591 6,500 2,474,550
4 Thép tấm nhám 6.0x1500x6000mm 0 450.9 5,909 2,664,409 6,500 2,930,850
5 Thép tấm nhám 8.0x1500x6000mm 0 592.2 5,909 3,499,364 6,500 3,849,300
6 Thép tấm nhám 10.0x1500x6000mm 0 733.5 6,818 5,001,136 7,500 5,501,250
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.229.486