Bảng giá Thép tấm chống trượt

STT Tên thép Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ/Kg) Tổng giá chưa VAT (Đ) Giá có VAT (Đ/Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép tấm nhám 3.0x1500x6000mm 0 239.4 15,000 3,591,000 16,500 3,950,100
2 Thép tấm nhám 4.0x1500x6000mm 0 309.6 15,000 4,644,000 16,500 5,108,400
3 Thép tấm nhám 5.0x1500x6000mm 0 380.7 15,000 5,710,500 16,500 6,281,550
4 Thép tấm nhám 6.0x1500x6000mm 0 450.9 15,000 6,763,500 16,500 7,439,850
5 Thép tấm nhám 8.0x1500x6000mm 0 592.2 15,000 8,883,000 16,500 9,771,300
6 Thép tấm nhám 10.0x1500x6000mm 0 733.5 15,909 11,669,252 17,500 12,836,250
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.229.486