Thông tin thị trường thép hình Nhật Bản tuần tới ngày 24/4/2017

24/4/2017 By www.thephinhjsc.com.vn Bản tin thép hình

Xuất khẩu thép cuộn của Nhật Bản trong tháng 2/2017 đạt 53.918 tấn, giảm 24,76% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép hình

Xuất khẩu thép cuộn của Nhật Bản trong tháng 2/2017 đạt 53.918 tấn, giảm 24,76% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, Nhật Bản xuất khẩu sang Đài Loan đạt 1.964 tấn, tăng 118,46% so với cùng tháng năm ngoái, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 16.707 tấn, xuất khẩu sang Mỹ đạt 9.778 tấn.

Sản lượng thép cán nóng không gỉ của Nhật Bản trong tháng 1/2017 tăng

Hiệp hội thép không gỉ của Nhật Bản cho biết, trong tháng 1/2017, sản lượng thép không gỉ cán nóng của Nhật Bản đạt 239.578 tấn, tăng 1,2% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 0,2% so với tháng trước đó.

Trong số đó, sản lượng thép không gỉ đạt 17.431 tấn, tăng 13,9% so với cùng tháng năm ngoái, giảm khoảng 3,8% so với tháng trước đó, sản lượng thép cuộn không gỉ đạt 21.669 tấn, tăng 3,6% so với cùng tháng năm ngoái, tăng 3,5% so với tháng trước đó.

Nhu cầu thép hình xây dựng của Nhật Bản trong tháng 5/2017 sẽ tăng

Land and Transportation Province (MLIT) Nhật Bản dự báo, trong tháng 5/2017, nhu cầu thép xây dựng của nước này sẽ tăng 4,5% lên 1,75 triệu tấn so với cùng tháng năm ngoái, sẽ giảm 5,4% so với tháng trước đó.

Trong số đó, nhu cầu của Nhật Bản sẽ tăng lên 410.000 tấn, giảm 4,7% so với cùng tháng năm ngoái, nhu cầu thép i thanh nhỏ sẽ tăng lên 660.000 tấn, tăng 10,2% so với cùng tháng năm ngoái.

Tiêu thụ thép phế liệu của Nhật Bản trong tháng 2/2017 giảm

Thống kê ngành sắt và thép Nhật Bản cho biết, trong tháng 2/2017, tiêu thụ thép phế liệu của Nhật Bản đạt 833.000 tấn, giảm 94,% (tương đương 86.000 tấn) so với tháng trước đó, giảm 2 tháng liên tiếp, giảm lần đầu tiên trong 5 tháng kể từ tháng 9/2016.

Trong tháng 2/2017, dự trữ thép phế liệu thị trường Nhật Bản đạt 2,967 triệu tấn, giảm 0,6% (tương đương 19.000 tấn) so với tháng trước đó, giảm 2 tháng liên tiếp.