Xuất khẩu thép hình của Nhật Bản trong tháng 5/2017 giảm
Liên đoàn sắt và thép Nhật Bản cho biết, thống kê xuất nhập khẩu thép của nước này trong tháng 5/2017. Xuất khẩu thép của Nhật Bản đạt 319.600 tấn, giảm 12,5% so với cùng tháng năm ngoái, và tiếp tục tăng 4 tháng liên tiếp.
Trong số đó, xuất khẩu thép thông thường của Nhật Bản đạt 2,058 triệu tấn, giảm 16,6% so với cùng tháng năm ngoái, 9 tháng giảm liên tiếp, xuất khẩu thép cuộn cán nóng đạt 946.000 tấn, giảm 24,7% so với cùng tháng năm ngoái, 3 tháng giảm liên tiếp, xuất khẩu thép tấm đạt 165.000 tấn, giảm 34,5% so với cùng tháng năm ngoái, 9 tháng giảm liên tiếp.
Nhập khẩu thép phế liệu của Nhật Bản trong tháng 5/2017 giảm
Thống kê của Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, nhập khẩu thép phế liệu của nước này trong tháng 5/2017 đạt 11.800 tấn, giảm 14,9% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 5 tháng đầu năm 2017, Nhật Bản nhập khẩu 79.000 tấn thép phế liệu, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu trung bình tháng đạt 16.000 tấn, và ước tính nhập khẩu hàng năm đạt 190.000 tấn.
Thống kê xuất khẩu hợp kim fero của Nhật Bản trong tháng 5/2017
Thống kê cho biết, Nhật Bản xuất khẩu 40.000 tấn feromangan trong tháng 5/2017, trong 5 tháng đầu năm 2017, Nhật Bản xuất khẩu 596.000 tấn, xuất khẩu feromangan khác đạt 85.800 tấn, 5 tháng đạt 1,3753 triệu tấn, ferosilic đạt 168.800 tấn, 5 tháng đạt 1,02 triệu tấn.
Xuất khẩu quặng crom của Nhật Bản tháng 5 đạt 1.300 tấn, 5 tháng đạt 70.000 tấn, quặng nickel đạt 14,234 triệu tấn, 5 tháng đạt 73,22 triệu tấn.
Xuất khẩu thép của Nhật Bản trong tháng 5/2017 giảm
Bộ tài chính Nhật Bản (JISF) đưa ra thống kê hải quan, trong tháng 5/2017, xuất khẩu thép của nước này đạt 3,19 triệu tấn, tăng 6,5% so với tháng trước đó, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu thép của Nhật Bản đạt 708.950 tấn, giảm 0,5% so với tháng trước đó, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu thép phế liệu không gỉ của Nhật Bản trong tháng 5/2017 giảm nhẹ
Thống kê của Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, nhập khẩu thép phế liệu không gỉ của nước này trong tháng 5/2017 đạt 9.698 tấn, giảm 1% so với tháng trước đó. Trong 5 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu thép phế liệu không gỉ của Nhật Bản đạt 44.912 tấn.
Nguyên nhân là giá nickel tại LME trong tháng 5/2017 giảm, cũng như giá nhập khẩu trung bình thép phế liệu tại Hàn Quốc giảm. Tuy nhiên, giá nhập khẩu thép phế liệu trung bình tại Indonesia, Đài Loan và Mỹ tăng.
Thống kê thép tấm cọc của Nhật Bản trong tháng 5/2017
Thống kê từ Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, trong tháng 5/2017, nước này đã xuất khẩu 31.560 tấn thép tấm cọc. Trong 5 tháng đầu năm 2017, Nhật Bản xuất khẩu 127.462 tấn thép tấm cọc.
Trong số đó, xuất khẩu thép tấm cọc sang Trung Quốc đạt 21.211 tấn, sang Philippine đạt 6.085 tấn, sang Hồng Kông đạt 1.667 tấn.
Nhập khẩu thép không gỉ của Nhật Bản trong tháng 5/2017 tăng
Thống kê của Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, nhập khẩu thép không gỉ của nước này trong tháng 5/2017 đạt 27.789 tấn, tăng 53,3% so với 18.129 tấn tháng trước đó.
Trong số đó, nhập khẩu thép không gỉ của Nhật Bản từ Hàn Quốc đạt 21.423 tấn, tăng 73% so với tháng trước đó, tiếp theo là Đài Loan đạt 3.479 tấn, tăng 1,9% so với tháng trước đó, Trung Quốc đạt 1.151 tấn, tăng 29,5% so với tháng trước đó. Nhập khẩu từ Trung Quốc và Đài Loan tăng, đặc biệt từ Hàn Quốc tăng đáng kể.
Xuất nhập khẩu thép H của Nhật Bản trong tháng 5/2017 tăng
Thống kê của Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, trong tháng 5/2017, xuất khẩu thép dầm chữ H của nước này đạt 21.000 tấn, tăng 45,3% so với tháng trước đó, giảm 23,3% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản đạt 83.000 tấn, giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 5/2017, nhập khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản đạt 8.300 tấn, tăng 64% so với tháng trước đó, tăng 2,9 lần so với cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu thép phế liệu của Nhật Bản giảm 4 tháng liên tiếp
Thống kê Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, xuất khẩu thép phế liệu của nước này trong tháng 5/2017 đạt 587.000 tấn, giảm 10% (tương đương 65.000 tấn) so với tháng trước đó, cũng giảm 34,8% (tương đương 313.000 tấn) so với cùng tháng năm ngoái, 4 tháng giảm liên tiếp, phần lớn chịu ảnh hưởng bởi suy thoái thị trường Việt Nam và Đài Loan.
Trong số đó, nhập khẩu thép phế liệu từ Hàn Quốc đạt 312.000 tấn, tăng 2,4% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 131.000 tấn, giảm 8,1% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu từ Việt Nam đạt 112.000 tấn, giảm 54,3% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu từ Đài Loan đạt 22.000 tấn, giảm 83,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Sản lượng thép thô Nhật Bản trong quý II/2017 giảm
Thống kê của bộ kinh tế và công nghiệp Nhật Bản cho biết, sản lượng thép của nước này trong quý II/2017 (T7-T9) đạt 23,84 triệu tấn, tăng 2,8% so với quý trước đó, giảm 1,6% so với cùng quý năm ngoái.
Trong khi đó, sản lượng thép thô Nhật Bản đạt 26,29 triệu tấn, tăng nhẹ 0,5% so với tháng trước đó, giảm 0,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Dự báo nhu cầu thép đặc biệt của Nhật Bản trong quý II/2017 tăng
Bộ kinh tế, công nghiệp Nhật Bản và Hiệp hội thép đặc biệt của Nhật Bản dự báo, nhu cầu sản phẩm thép đặc biệt của nước này quý II/2017 sẽ đạt 1,0897 triệu tấn, tăng 0,6% so với quý trước đó, tăng 2,6% so với cùng quý năm ngoái, xuất khẩu đạt 570.500 tấn, tăng nhẹ 0,1% so với quý trước đó, tăng 3,8% so với cùng quý năm ngoái.
Xuất khẩu thép phế liệu không gỉ của Nhật Bản trong tháng 5/2017 tăng
Thống kê Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, xuất khẩu thép phế liệu không gỉ của nước này trong tháng 5/2017 đạt 12.599 tấn, tăng 27,1% so với tháng trước đó. Trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép phế liệu không gỉ của Nhật Bản đạt 62.455 tấn.
Trong số đó, Nhật Bản xuất khẩu 8.640 tấn, tăng 45,3% so với tháng trước đó, xuất khẩu 1.684 tấn sang Đài Loan, giảm 18,5% so với tháng trước đó, xuất khẩu 1.676 tấn sang Thái Lan, tăng 79,6% so với tháng trước đó.
Thống kê xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản trong tháng 5/2017
Xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản trong tháng 5/2017 đạt 20.943 tấn, giá xuất khẩu trung bình đạt 66.081 yên/tấn FOB (khoảng 591,23 USD/tấn). Trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép dầm chữ H của nước này đạt 82.891 tấn.
Trong số đó, xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản sang Hàn Quốc đạt 8/952 tấn, xuất khẩu sang Hồng Kông đạt 6.850 tấn, sang Đài Loan đạt 1.283 tấn, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1.151 tấn.
Sản lượng thép không gỉ của Nhật Bản trong tháng 4/2017 tăng
Bộ kinh tế công nghiệp Nhật Bản cho biết, trong tháng 4/2017, sản lượng sản phẩm thép không gỉ (sản phẩm thép cán nóng) của nước này đạt 245.262 tấn, tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước đó, tăng 17,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, sản lượng thép không gỉ crom đạt 115.352 tấn (bao gồm thép crom đạt 94.768 tấn và thép crom molybdel đạt 20.584 tấn), tăng 21,7% so với tháng trước đó, thép nickel đạt 129.910 tấn.
Nguồn tin: Vinanet
Bài viết khác
Thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ hạ nhiệt trước cuộc bầu cử
Giá thép ngày 12/5/2023: Thị trường trong nước tiếp tục giảm giá
Giá thép ngày 11/5: Thép kỳ hạn tiếp phiên giảm sâu
Giá thép giảm lần thứ 5 liên tiếp, rẻ hơn 460.000 đồng mỗi tấn
Giá thép ngày 10/5: Thép kỳ hạn quay đầu giảm nhẹ
Giá thép ngày 8/5: Thép kỳ hạn tiếp đà tăng
Giá thép hôm nay 5/5: Giá thép giảm, ngành xây dựng sẽ bớt áp lực đầu vào
Nhà máy thép Trung Quốc đua nhau bảo dưỡng để chống chọi với nguồn cung dư thừa
Hoa Kỳ gia hạn ban hành kết luận điều tra chống lẩn tránh thuế PVTM thép dây không gỉ
Giá thép hôm nay 4/5: Thép trong nước bình ổn 7 ngày liên tiếp
Giá thép không gỉ giao ngay và giá tương lai của Trung Quốc đều cao hơn kể từ tháng 9/2022
Giá thép thanh vằn tại Trung Quốc giảm nhẹ, nickel cao nhất một tuần
Người mua Việt Nam đặt hàng thép từ các nước Châu Á ngoài Trung Quốc
Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng Hòa Phát ở phía Nam tăng 41% trong tháng 1
Tiêu thụ thép xây dựng Hòa Phát giảm gần 30% trong tháng 1
Bộ Công Thương sẽ rà soát việc áp dụng biện pháp CBPG với thép hình chữ H của Trung Quốc
Việt Nam xem xét áp thuế nhập khẩu để bảo vệ các nhà sản xuất HRC trong nước
Cạnh tranh ngành thép: Áp lực sẽ tiếp tục gia tăng
Tập đoàn Hòa Phát Việt Nam tăng sản xuất thép dài
Giá thép phục hồi, doanh nghiệp kỳ vọng cải thiện lợi nhuận
Gia tăng cạnh tranh thị phần thép
Phôi thép, thép dài Malaysia và Kazakhstan không còn được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ
Nhà máy Nghi Sơn nhắm mục tiêu sản xuất hết công suất các lò cảm ứng mới vào cuối tháng 12
Sắt thép các loại xuất khẩu sang thị trường Brazil tăng mạnh cả về lượng và trị giá
Thép Việt Nam vẫn gặp khó tại một số thị trường
Muốn tránh phòng vệ thương mại, thép Việt phải tự chủ nguyên liệu
Ngành thép lao đao trước làn sóng thép ngoại nhập giá rẻ tràn vào
Nhập khẩu phế liệu sắt thép tiếp tục tăng trưởng cả về lượng và trị giá
Thép không gỉ cán nguội của Việt Nam thoát bị áp thuế tại Brazil
Giá thép ghi nhận tuần tăng giá nhờ kỳ vọng tích cực về nhu cầu sử dụng
Nhôm, thép hình Việt thoát thuế chống bán phá giá tại Australia
Thị trường ống thép Việt Nam khởi sắc trong 8 tháng đầu năm
Ồ ạt nhập khẩu đẩy nhập siêu thép hình vượt 4 tỉ USD
Sau giá cát, giá thép xây dựng lại "nhảy múa"
Giá thép hình có xu hướng tăng do giá nguyên liệu tăng mạnh
Chấm dứt điều tra, không áp thuế chống trợ cấp với nhôm ép và thép mạ kẽm
Áp thuế chống bán phá giá thép hình từ Trung Quốc: Doanh nghiệp Việt vẫn thiệt?
Chống bán phá giá thép hình Trung Quốc: Thép nội vẫn kêu...
Ngành thép hình hái quả ngọt trái mùa
Thị trường thép hình cuối năm tiếp tục gặp khó khăn
Nhà máy E-Sheng Đài Loan tăng giá thép hình trong tuần này
Ngành thép hình Việt Nam: Nghịch lý tăng trưởng mạnh nhưng vẫn phải nhập khẩu
Bãi bỏ QĐ áp dụng cấp Giấy phép NK tự động một số sản phẩm thép hình
Thép dây, thép hình Châu Á vẫn tăng dù sức mua chậm
Bãi bỏ Thông tư 12/2015/TT-BCT về giấy phép nhập khẩu tự động một số sản phẩm thép hình
Áp thuế chống bán phá giá 5 năm với thép hình nhập từ Trung Quốc
Từ 1-9, bãi bỏ quy định cấp phép nhập khẩu tự động một số sản phẩm thép hình
Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá 5 năm với thép hình Trung Quốc
Bỏ cấp phép tự động với một số sản phẩm thép hình
Sản lượng thép hình thế giới tháng 7/2017 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái
Thép hình, thép xây dựng đang bị "thổi giá"
Đính chính nội dung về chống bán phá giá chính thức với mặt hàng thép hình chữ H
Giá thép hình và quặng sắt gần chạm ngưỡng cao nhất 9 tuần
Thép hình trong xây dựng tiêu thụ mạnh
Ống thép Hòa Phát có thể sẽ vượt kế hoạch năm 2017 khoảng 15-20%
Thép hình, thép mạ kẽm Việt Nam bị áp thuế từ 8,4% đến 14,2%
Giá thép hình trong xây dựng đang trong xu hướng tăng mạnh
Gian lận thương mại gia tăng, thép hình nội càng thêm chật vật
Thông tin thị trường thép hình Hàn Quốc tuần tới ngày 10/7/2017
Thông tin thị trường thép hình Đài Loan tuần tới ngày 10/7/2017
Thép hình, thép cuộn không gỉ châu Á tăng do giá nickel cao hơn
Đặc điểm cũng như cấu tạo và thành phần của thép hộp
Biên bản tham vấn công khai vụ điều tra thép hình H xuất xừ từ Trung Quốc
Cuộc chơi khốc liệt của các doanh nghiệp ngành thép hình
Thép hình không gỉ đang gian lận trong nhập khẩu vào Việt Nam
Mời họp phân biệt thép hình chữ H, thép hình chữ I trong vụ điều tra CBPG thép chữ H nhập từ TQ
Nguy cơ tạo sức ép cạnh tranh nếu để Trung Quốc đầu tư sản xuất thép, thép hình
Có nên khuyến khích doanh nghiệp FDI ồ ạt đầu tư vào ngành thép hình?
Nguy cơ tạo sức ép cạnh tranh nếu để Trung Quốc đầu tư sản xuất thép hình
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ lo lắng việc giảm thuế cho thép hình nhập khẩu sẽ dẫn tới vấn đề chất lượng
Bảo hộ thương mại - Vấn đề đau đầu của ngành thép hình toàn cầu
Thép Hình Việt nâng sở hữu POM lên 63%
Lần thứ hai Việt Nam “tự vệ” với thép không gỉ cán nguội nhập khẩu
Hãy để thép hình Việt tự "bơi"
Thị trường trầm lắng, giá thép hình tiếp tục xu hướng giảm
Thép hình Việt Đức: Khẳng định thương hiệu đẳng cấp châu Âu trên các công trình
Nhiều doanh nghiệp thép hình lãi đột biến trong quý 1
Sản phẩm thép hình của 8 nền kinh tế sắp bị áp thuế chống bán phá giá tại Mỹ
Mỹ hủy bỏ điều tra rà soát thuế chống bán phá giá mắc áo thép hình nhập khẩu từ Việt Nam
Thép hình Việt trước áp lực cạnh tranh
Thận trọng đón vốn đầu tư nước ngoài vào ngành thép hình
Ứng dụng một số loại thép hình thông dụng
Thông tin thị trường thép hình Hàn Quốc tuần tới ngày 24/4/2017
Năm 2017, ngành thép hình dự kiến tăng trưởng hơn 10%
Truyền thông Trung Quốc cảnh báo Mỹ vụ điều tra thép hình giá rẻ
Mỹ khó có thể ghìm cương Trung Quốc trong xuất khẩu thép hình
Thông tin thị trường thép hình Trung Quốc tuần tới ngày 24/4/2017
Thông tin thị trường thép hình Nhật Bản tuần tới ngày 24/4/2017
Ống thép Việt Đức doanh thu quý I tăng 20%, lãi giảm mạnh 43%
Nổ lò nấu thép, thép hình, 4 công nhân bị bỏng nặng
So sánh về kết cấu thép hình H và thép hình I
Các loại thép hình phổ biến hiện nay
Thép hình và những ứng dụng của thép hình trong đời sống
ưu điểm của thép hình H trong xây dựng
Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp ngành thép hình
Giá quặng sắt, thép hình Trung Quốc giảm ngày thứ 3 liên tiếp
Thép Hình Việt chật vật cạnh tranh
Thép Nga "thay" thép Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường Việt Nam?
Giá thép hình có xu hướng giảm nhẹ
Ngành thép hình trước sức ép phòng vệ thương mại
Bức tranh ngành thép hình giảm bớt "màu hồng"
Lượng thép hình Trung Quốc nhật khẩu vào Việt Nam tăng trong quý I
Tại sao bỏ qua than, thép hình, chỉ chọn xăng dầu để tăng kịch khung thuế môi trường?
Tiêu thụ thép hình quý I tăng trưởng nhưng chưa đạt kỳ vọng
Khó ngăn chiêu lách thuế nhập khẩu thép hình
Nhiều mối lo cho ngành thép hình Việt
Chi gần 600 tỷ đồng/ngày nhập khẩu sắt thép
DN ở châu Âu cung cấp thiết bị cho thép hình Hòa Phát
Thị trường thép hình đối mặt với nguy cơ giá than đá tăng sau bão Debbie
Một vài điểm so sánh thép hình H và I
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THÉP HÌNH CHỮ H VÀ CHỮ I
Nga sẽ là thị trường nhập khẩu chiến lược của ngành thép hình Việt
Giá sắt thép hình nhập khẩu đang tăng rất mạnh
Thép hình xuất khẩu tăng 36%, nhập khẩu tăng 18,4% trong năm 2016
Bị kiện nhiều, triển vọng xuất khẩu thép hình vẫn khả quan
Doanh nghiệp thép hình có khả năng cạnh tranh yếu sẽ bị loại khỏi cuộc chơi
Chống bán phá giá tạm thời thép hình chữ H nhập khẩu từ Trung Quốc
Sản xuất thép hình cuộn dự kiến đạt 4,5 triệu tấn mỗi năm
Thuế chống bán phá giá tạm thời với thép hình chữ H cao nhất là 36,33%
Doanh nghiệp thép thận trọng đặt kế hoạch 2017 sau một năm quá viên mãn
Áp thuế chống bán phá giá với thép hình nhập khẩu từ Trung Quốc
Việt Nam áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với thép hình chữ H nhập khẩu
Giá thép tăng mạnh so với đầu năm
Giá thép hình Việt Nam không đổi
TKV xin lùi dự án thép 2 triệu tấn/năm
So sánh ống thép mạ kẽm nhúng nóng và điện phân
Phân biệt giữa mạ kẽm nhúng nóng và mạ kẽm điện phân
Quảng Nam quyết dời nhà máy thép lên núi
Năng lực cạnh tranh: Vấn đề sống còn của ngành thép
Giải oan cho thép Việt
Doanh nghiệp lo thép Nga tràn vào Việt Nam
Giá thép sẽ tăng thời gian tới
Bất chấp mùa mưa, tiêu thụ thép xây dựng tháng 7 tăng 34% cùng kỳ
Giá quặng sắt tăng nhờ thép Trung Quốc
Thép Việt giành lại thị trường
Ngành thép vẫn sáng, nhưng lợi nhuận sẽ kém hơn
Ngành thép có nhiều tín hiệu khởi sắc
Thép Việt Nam kiện thép nhập khẩu
Thép Việt sẽ xuất khẩu mạnh sang thị trường Mỹ, Canada
Lần đầu áp thuế chống bán phá giá: Có tránh được độc quyền?
Mỹ và Châu Âu đồng loạt giáng đòn đau vào thép Trung Quốc
Tổng quan thị trường thép toàn cầu tháng 7/2016
Mẹo phân biệt ống thép mạ kẽm nhúng nóng và tráng kẽm
Vì sao cổ phiếu ngành thép ảm đạm khi nội công ngoại kích
Qui trình mạ kẽm nhúng nóng
Những lý do khiến các doanh nghiệp thép việt nam phải đối mặt với thách thức
Doanh nghiệp thép nội đối nhau: “Xung đột lợi ích là tất yếu”
Hàng loạt DN phản đối áp thuế tự vệ với phôi thép: Bộ Công thương nói gì?
Doanh nghiệp ngành thép dự báo gặp nhiều khó khăn
Hiệp hội Thép Việt Nam lo các doanh nghiệp trong nước phá sản
Ngành thép sẽ dư cung trong năm 2016
Phân biệt Tôn Trung Quốc mác Việt
Gọi ngay
Zalo chát
Bản đồ
Đăng ký tư vấn
0981.229.486