Đính chính nội dung về chống bán phá giá chính thức với mặt hàng thép hình chữ H

28/8/2017 By www.thephinhjsc.com.vn Bản tin thép hình

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định đính chính một số nội dung của Quyết định số 3283/QĐ-BCT ngày 21/8/2017 áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với mặt hàng thép hình chữ H.
Thép hình

Thép H là dòng thép được thiết kế và chế tạo dựa trên kết cấu hình chữ H. Tiêu chuẩn chế tạo để sử dụng thép H cũng giống như tiêu chuẩn cho sản xuất thép hình là JIS3101-SS400.
Theo đó, Bộ Công Thương xin đính chính lại tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định 3283/QĐ-BCT ghi là “…Quyết định 957/QĐ-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2016…”, nay ghi lại thànhl: “…Quyết định 957/QĐ-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2017…”.
Đính chính nội dung về chống bán phá giá chính thức với mặt hàng thép hình chữ H

Ngoài ra, tại mục 1.3 Thông báo kèm theo Quyết định số 3283/QĐ-BCT ghi là: “…Chiều cao 700mm (±4mm) trở lên hoặc chiều rộng 300mm (±3mm) trở lên…”, nay đính chính là: “…Chiều cao lớn hơn 704mm hoặc chiều rộng lớn hơn 304mm…”.

Tại Mục 5 Thông báo kèm theo Quyết định số 3283/QĐ-BCT ghi là: "Trong trường hợp mức thuế chống bán phá giá chính thức cao hơn mức thuế chống bán phá giá tạm thời, thương nhân được hoàn lại khoản chênh lệch thuế đã nộp".

Mục này được đính chính là: "Trong trường hợp mức thuế chống bán phá giá chính thức thấp hơn mức thuế chống bán phá giá tạm thời, thương nhân được hoàn lại khoản chênh lệch thuế đã nộp".

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định 3283/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương./.

Nguồn tin: Bnews