Một vài điểm so sánh thép hình H và I

6/4/2017 By www.thephinhjsc.com.vn Bản tin thép hình

H có thân trung tâm dày hơn, nghĩa là chịu lực mạnh mẽ hơn. I thường mỏng thân hơn, không có khả năng chịu tải lực như H.
Thép hình

 

H-beam

I-beam

·         H có thân trung tâm dày hơn, nghĩa là chịu lực mạnh mẽ  hơn

·         I thường mỏng thân hơn, không có khả năng chịu tải lực như H

·         H thường được sản xuất ở bất kỳ kích thước và độ cao thân

·         I chỉ được sản xuất ở một số kích thước cho phép

·         H nặng hơn nhiều và có khả năng chịu lực tốt hơn

  • Các dầm chữ I thường là nhẹ hơn, nhưng điều này là mong muốn trong một số tòa nhà có trọng lượng và lực lượng trên một bức tường có thể đặt ra một vấn đề về cơ cấu.

·         H có thể sản xuất dầm thép 300 feet

·         I chỉ sản xuất được từ 33 -100 feet

·         H có góc giống như 3 miếng kim loại ghép lại với nhau thành 1 khối

·         I là một khối xuyên suốt, trông chúng không phải là các miếng kim loại hàn hoặc bắt vít với nhau

·         Có dầm dưới và dầm trên cách xa nhau, trông chúng như được kết nối thân 1 cách rời rạc, góc mặt bích và thân thường vuông góc

·         Mặt bích dưới và trên gần nhau hơn, góc giữa thân và mặt bích thường vát