Ống thép Việt Đức doanh thu quý I tăng 20%, lãi giảm mạnh 43%

24/4/2017 By www.thephinhjsc.com.vn Bản tin thép hình

Lãi sau thuế của CTCP ống thép Việt Đức quý I/2017 sụt giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.
Thép hình

Các khoản chi phí tăng trưởng mạnh, chi phí tài chính và chi phí quản lý đều tăng ở mức 35%, riêng chi phí bán hàng lại sụt giảm 40%. Tổng kết, lãi trước thuế sụt từ 30 tỷ đồng xuống còn 16 tỷ (giảm 47%), lãi sau thuế cũng giảm 43% còn 13,9 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả doanh thu tăng, VGS cho biết giá bán bình quân trong quý I/2017 tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, tỷ giá USD cao từ 22.260 đồng/USD tăng lên 22.820 đồng/USD lại khiến cho giá nguyên liệu thép ống nhập bị đội lên khoản lớn do chủ yếu nhập khẩu. Ngoài ra, việc giá bán tăng cao khiến cho tồn kho cũng tăng lên gần 300 tỷ đồng, chi phí lãi vay cũng tăng thêm tương ứng.

Giá nguyên vật liệu thế giới tăng cao cuối năm 2016 và tiếp tục tăng trong tháng 1 và 2/2017, đến tháng 3 lại giảm sâu khiến cho việc điều chỉnh giá bán phải giảm liên tục. Thị trường thép hình quý I/2017 tiêu thụ chậm do tâm lý giá xuống cũng như cầu không cao như quý I/2016 cũng dẫn đến việc tiêu thụ cũng như quay vòng hàng tồn kho bị hạn chế. Tất cả những điều này khiến cho lợi nhuận sau thuế VGS sụt giảm hơn 43%.

Nguồn tin: NDH