Thép Hình Việt nâng sở hữu POM lên 63%

31/5/2017 By www.thephinhjsc.com.vn Bản tin thép hình

Giao dịch được thực hiện từ 26/04 đến 25/05/2017.
Thép hình

Công ty TNHH TM & SX Thép hình Việt thông báo đã mua thêm 633.075 cổ phiếu CTCP Thép Pomina (HOSE: POM) trong tổng số 1.000.000 cổ phiếu đăng ký mua trước đó. Thời gian thực hiện giao dịch từ 26/04 đến 25/05/2017.

Nguyên nhân không thực hiện hết lượng đăng ký theo Thép Việt là do biến động thị trường.

Sau giao dịch, Thép Việt nâng sở hữu tại POM từ 116,87 triệu cổ phiếu lên 117,5 triệu cổ phiếu, ứng với tỷ lệ 63% vốn.

Nguồn tin: NDH