Từ 1-9, bãi bỏ quy định cấp phép nhập khẩu tự động một số sản phẩm thép hình

30/8/2017 By www.thephinhjsc.com.vn Bản tin thép hình

Ngày 29-8, Bộ Công Thương cho biết, Bộ trưởng Công Thương vừa ký ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BCT bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12-6-2015 của Bộ trưởng Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.
Thép hình

Theo Thông tư số 14/2017/TT-BCT, thương nhân nhập khẩu một số sản phẩm thép hình quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT làm thủ tục hải quan theo quy định hiện hành và không phải đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Công Thương. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1-9-2017.

Nguồn tin: Nhân dân