Ứng dụng một số loại thép hình thông dụng

5/5/2017 By www.thephinhjsc.com.vn Bản tin thép hình

Công ty cổ phần kim khí và Vật tư công nghiệp Hà Nội xin gửi tới quý khách hàng và bạn đọc một số ứng dựng của các chủng loại thép hình thông dụng
Thép hình

Tên chủng loại thép hình Ứng dụng
thép i Thép hình I được sử dụng trong kiến trúc xây dựng nhà máy, nhà cao tầng, cầu đường, kết cấu nhà tiền chế, cẩu trục, nâng và vận chuyển máy móc, làm cọc nền móng, đóng tàu, giàn khoa
Thép góc L Thép hình chữ L được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, kết cấu nhà xướng, đòn cân, nghành công nghiệp đóng tàu, giàn khoan, cầu đường, tháp truyền hình, khung container, kệ kho chứa hàng
Thép V Thép hình chữ V được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, kết cấu nhà xướng, đòn cân, nghành công nghiệp đóng tàu, giàn khoan, cầu đường, tháp truyền hình, khung container, kệ kho chứa hàng
Thép U Thép hình chữ U được sử dụng trong các kết cấu xây dựng khác nhau như dầm cầu, tháp truyền hình, cẩu trục, nâng và vận chuyển máy móc, cầu đường, kết cấu nhà xưởng, đóng tàu, giàn khoan ...
Thép hình C Thép hình chữ C được sử dụng trong các kết cấu xây dựng khác nhau như dầm cầu, tháp truyền hình, cẩu trục, nâng và vận chuyển máy móc, cầu đường, kết cấu nhà xưởng, đóng tàu, giàn khoan ...
Thép H Thép hình chữ H được sử dụng trong kiến trúc xây dựng nhà máy, nhà cao tầng, cầu đường, kết cấu nhà tiền chế, cẩu trục, nâng và vận chuyển máy móc, làm cọc nền móng, đóng tàu , giàn khoan …